Roboty drogowe

Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej i granitowej. Budujemy drogi, chodniki, parkingi, place, zatoki autobusowe, przystanki itp. Wykonujemy także roboty ziemne oraz prowadzimy prace na drogach i autostradach, układamy elementy ściekowe wzdłuż jezdni, płyty, krawężniki, przepusty.

Dysponujemy w zakładzie sprzętem specjalistycznym, m.in.:

  • koparko-ładowarka
  • ładowarki
  • maszyny do układania krawężników i płyt
  • samochody dostawcze i ciężarowe
  • zagęszczarki gruntu
  • pompy
  • agregaty