Projekty

W ramach naszej działalności oferujemy:

1. Projekty architektoniczno-budowlane budynków:

- mieszkalnych

- usługowych i przemysłowych

- użyteczności publicznej

- gospodarczych i inwentarskich

2. Adaptacje projektów typowych

3. Projekty wnętrz

4. Projekty terenów zielonych, ogrodów, plany nasadzeń

5. Projekty obiektów sportowych

6. Projekty rozbudowy, przebudowy, inwentaryzacje oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków

7. Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych i stalowych

8. Nadzór i kierowanie budową

9. Świadectwa energetyczne