W naszej ofercie dostępne mamy różne wersje kolorystyczne - w zależności od funkcji bramy:

Przykłady zastosowań przeszkleń i dodatkowych drzwi: